بذر گوجه فرنگی هیبرید مارول

بذر گوجه فرنگی هیبرید مارول

بذر گوجه فرنگی مارول رقم هیبرید اف یک تیپ کشیده مشابه با سانسید 6189 نانهمز و متین مقاوم به ویروس