بذر گوجه فرنگی هیبرید ساکاتا

بذر گوجه فرنگی هیبرید ساکاتا

بذر گوجه فرنگی ساکاتا رقمی هیبرید دارای میوه ای سفت دارای میوه ای خوشرنگ و زیبا دارای تیپ میوه تخم مرغی شکل