بذر گوجه راک

بذر گوجه راک

فرم و سایز میوه خوب و مناسب به علت مقاومت بالای این گوجه بازار پسند است ویژگی و کاربرد بالای این میوه خوب است.

مشاهده کامل آگهی:

بذر گوجه راک